Informacja:

W wyjątkowych sytuacjach za zgodą stron, lekarze Instytutu mogą przeprowadzić badanie online za pośrednictwem udostępnionego przez Instytut systemu teleinformatycznego.