Wykorzystanie dowodu z opinii lekarza odgrywa  bardzo istotną rolę, przede wszystkim ze względu na pomocniczy charakter środka dowodowego, wyrażający się w przedstawieniu sądowi obiektywnej opinii odnoszącej się do materii objętej postępowaniem sądowym. Przesłanka uzasadniająca skorzystanie przez sąd z tego środka dowodowego uwarunkowana jest skomplikowanym charakterem danej sprawy. W związku z tym w pierwszej kolejności  skoncentrować należy się wokół problematyki rozgraniczenia dowodu z zeznań świadka z dowodem z opinii biegłego. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, współczesne unormowania prawa cywilnego procesowego konsekwentnie zrywają z dawną doktryną, w której biegłego przedstawiono jako uczonego świadka, a zatem jako szczególny rodzaj świadka w procesie, co pozwala na rozgraniczenie świadków od biegłych w postępowaniu cywilnym.

Zadaniem lekarza jest przedstawienie opinii cechującej się wysokim poziomem rzetelności i obiektywizmu.  Przykładem związku między opinią biegłego a dowodem z dokumentu są sytuacje, w których kwestionowana jest prawdziwość przedstawianego przez strony dokumentu.

Każda opinia, która zostaje wydana przez Warszawski Instytut Ekspertyz Medycznych, cechuję się bezstronnością, a do każdej opinii podchodzimy  sumiennie oraz indywidualnie. Biegli Sądowi pracujący dla Instytutu to najlepsi specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie.

Related Articles

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *