Dyrektor Instytutu
lek. Wojciech Wynimko

Zastępca Dyrektora ds. jakości
dr n. med. Marek Brzeziński