Pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej (PTMU) i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) powstał system HBT Index. System HBT Index jest narzędziem do kompleksowej, obiektywnej, wyrażonej w punktach, i co najważniejsze, w pełni powtarzalnej oceny rozmiaru szkody osobowej w wyniku wypadku. Do przygotowania oceny wystarczą informacje z dokumentacji medycznej leczenia następstw wypadku, które mogą, ale nie muszą być uzupełnione o dane z badania lekarskiego. Do powstania prototypu wykorzystano autorską wiedzę doświadczonych ekspertów z branży medycyny ubezpieczeniowej, a także wiele międzynarodowych wzorców, standardów i skal funkcjonalnych: n.p.: AIS (Abreviated Injury Scale) 2005, ICF, AMA – Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, skala Barthel, itd. Autorzy projektu założyli, że System będzie alternatywą dla powszechnie używanej w opiniowaniu sądowym spraw z ubezpieczeń OC, tabeli uszczerbkowej z RMPiPS z 2002 roku, która jest narzędziem jednowymiarowym i nie daje żadnej możliwości oceny m.in. – uciążliwości leczenia oraz oceny poziomu bólu i cierpienia. System zapewnia pełną kompleksowość i wielowymiarowość, co oznacza, że ocenia wszystkie istotne elementy dla miarkowania zadośćuczynienia. Działanie Systemu HBT Index zwalidowano w praktyce na 400 prawomocnych wyrokach sądowych. System gwarantuje jednoznaczność i powtarzalność oceny ze względu na wykorzystanie danych z rzeczywistych dowodów, bez możliwości subiektywnej interpretacji faktów. W algorytmie działania Systemu zaprojektowano, że wynik ograniczenia funkcji narządów ustalany jest na podstawie lokalizacji i ciężkości obrażenia – nie jest konieczne badanie lekarskie, natomiast możliwe jest wykorzystanie wyniku badania lekarskiego w ostatecznym oszacowaniu rozmiaru szkody. W tym celu przygotowano jednolity i powtarzalny standard badania lekarskiego, z wykorzystaniem skal funkcjonalnych. Raport z Systemu HBT pokazuje również ocenę zmiany jakości życia osoby poszkodowanej. Ocena potencjalnych obrażeń ciała jest bardzo precyzyjna ponieważ obejmuje każde, nawet najdrobniejsze obrażenie ciała, które zostało rozpisane na 1000 lokalizacji anatomicznych, ponadto System analizuje 7 stopni ciężkości obrażeń – od minimalnych po krytyczne. Przez wykorzystanie wystandaryzowanych reguł uzyskujemy powtarzalność i przewidywalność oceny w przypadku podobnych obrażeń ciała. Należy podkreślić, że założenia do Systemu powstały w zgodności do wytycznych KNF w zakresie ustalania wysokości zadośćuczynień w szkodach osobowych. System został przetestowany i jest dostępny dla wszystkich podmiotów na rynku roszczeń odszkodowawczych – zakładów ubezpieczeń, poszkodowanych, pełnomocników poszkodowanego, lekarzy opiniujących, sądu. Dzięki współpracy z HBT Index nasze ekspertyzy zyskują usystematyzowane podejście, co jest pierwszym krokiem do jednolitości wydawanych opinii – powinny one być zgodne ze sobą w podobnych sprawach niezależnie od tego jaki lekarz jest ich autorem. Do każdej ekspertyzy dołączamy w charakterze dodatkowej informacji raport podstawowy (Human Body Trauma Index), który ocenia rozmiar szkody oraz osobny raport szacujący wysokość należnego zadośćuczynienia po uwzględnieniu prawomocnych wyroków z ostatnich lat.