Współpracujący z Warszawskim  Instytutem Ekspertyz Medyczny  specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w swojej dziedzinie jak i w sporządzaniu profesjonalnych opinii wykorzystywanych w postępowaniach przed sądem.. Wydawane przez Instytut ekspertyzy medyczne zawsze cechują się obiektywizmem i wysokim stopniem profesjonalizmu.

Współpracujemy z Sadami w całej Polsce.