Rada Naukowa w trakcie ukonstytuowania

Przewodniczący

prof. dr hab. Paweł Krajewski

Wiceprzewodniczący

Sekretarz

Członkowie

dr hab. Wojciech Glinkowski

dr hab.

mgr inż.

prof. zw. dr hab.